Viuers

Botiga online de venta de serveis enfocats principalment a immobiliàries i promotores.

M'he encarregat de la maquetació i programació així com de la creació d'un gestor de contingut.

Llenguatges de programació: HTML5, CSS3, JavaScript i PHP.

Llibreries i recursos utilitzats: Laravel, jQuery, Maps JavaScript API i Paperform entre altres.

Enllaç