Misodi Rent

Pàgina web presencial.

M'he encarregat de la maquetació i programació del front així com de la creació d'un gestor de contingut.

Llenguatges de programació: HTML5, CSS3, JavaScript i PHP.

Llibreries i recursos utilitzats: Laravel, jQuery i Bootstrap.

Enllaç

Desenvolupat per: Viuers